Nickel (Hon-ngî: niè) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ni, ngièn-chṳ́ su-muk he 28.

Nickel,  28Ni
ngoi-kôn
lustrous, metallic, and silver with a gold tinge
A pitted and lumpy piece of silvery metal, with the top surface cut flat
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Nickel, Ni
ngoi-hìn lustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Nickel chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Ni

Pd
cobaltNickelthùng
ngièn-chṳ́ sì-sú 28
ngièn-chṳ́-liòng (±) 58.6934(4)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 10 chhu̍k, d-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d8 4s2 or
[Ar] 3d9 4s1
per shell 2, 8, 16, 2 or 2, 8, 17, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1728 K ​(1455 °C, ​2651 °F)
pui-tiám 3003 K ​(2730 °C, ​4946 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 8.908 g·cm−3
7.81 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 17.48 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 379 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 26.07 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1783 1950 2154 2410 2741 3184
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 4,[2] 3, 2, 1,[3] −1, −2 ​(a mildly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.91
Thien-lì-nèn 1st: 737.1 kJ·mol−1
2nd: 1753.0 kJ·mol−1
3rd: 3395 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 124 pm
Khiung-ka pan-kang 124±4 pm
Van der Waals pan-kang 163 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Nickel
Sâng-suk thin rod 4900 m·s−1 (at r.t.)
Ngie̍t-phàng-chong 13.4 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 90.9 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 69.3 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin ferromagnetic
Young's modulus 200 GPa
Shear modulus 76 GPa
Bulk modulus 180 GPa
Poisson ratio 0.31
Mohs hardness 4.0
Vickers hardness 638 MPa
Brinell hardness 667–1600 MPa
CAS Registry Number 7440-02-0
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Axel Fredrik Cronstedt (1751)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Nickel ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
58Ni 68.077% >7×1020 y (β+β+) 1.9258 58Fe
59Ni trace 7.6×104 y ε 59Co
60Ni 26.223% 60Ni is stable with 32 neutrons
61Ni 1.14% 61Ni is stable with 33 neutrons
62Ni 3.634% 62Ni is stable with 34 neutrons
63Ni syn 100.1 y β 0.0669 63Cu
64Ni 0.926% 64Ni is stable with 36 neutrons
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Carnes, Matthew; Buccella, Daniela; Chen, Judy Y.-C.; Ramirez, Arthur P.; Turro, Nicholas J.; Nuckolls, Colin; Steigerwald, Michael (2009). "A Stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)". Angewandte Chemie International Edition 48 (2): 3384. doi:10.1002/anie.200804435. 
  3. Pfirrmann, Stefan; Limberg, Christian; Herwig, Christian; Stößer, Reinhard; Ziemer, Burkhard (2009). "A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps". Angewandte Chemie International Edition 48 (18): 3357. doi:10.1002/anie.200805862.