Chhiu (溴) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Br, ngièn-tsṳ́ su-muk he 35.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. 3.0 3.1 模板:RubberBible92nd
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in 模板:RubberBible86th
Chhiu,  35Br
ngoi-kôn
gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Chhiu, Br
Yîn-ngî bromine
ngoi-hìn gas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Chhiu chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Cl

Br

 I 
seleniumChhiukrypton
ngièn-chṳ́ sì-sú 35
ngièn-chṳ́-liòng 79.904[1] (79.901–79.907)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d10 4s2 4p5
per shell 2, 8, 18, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông yi̍t-thí
yùng-tiám 265.8 K ​(−7.2 °C, ​19 °F)
pui-tiám 332.0 K ​(58.8 °C, ​137.8 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn Br2, liquid: 3.1028 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 265.90 K, ​5.8 kPa[3]
lìm-kie-tiám 588 K, 10.34 MPa[3]
Yùng-fa-ngie̍t (Br2) 10.571 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (Br2) 29.96 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 185 201 220 244 276 332
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 5, 4, 3, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.96
Thien-lì-nèn 1st: 1139.9 kJ·mol−1
2nd: 2103 kJ·mol−1
3rd: 3470 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 120 pm
Khiung-ka pan-kang 120±3 pm
Van der Waals pan-kang 185 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Chhiu
Sâng-suk 206 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.122 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 7.8×1010 Ω·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[4]
CAS Registry Number 7726-95-6
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Antoine Jérôme Balard and Leopold Gmelin (1825)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Chhiu ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
79Br 50.69% 79Br is stable with 44 neutrons
81Br 49.31% 81Br is stable with 46 neutrons