Polonium (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Po, ngièn-chṳ́ su-muk he 84.

Polonium,  84Po
ngoi-kôn
silvery
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Polonium, Po
thùng-su-thí α, β
ngoi-hìn silvery
Polonium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Te

Po

Lv
bismuthPoloniumastatine
ngièn-chṳ́ sì-sú 84
ngièn-chṳ́-liòng (209)
ngièn-su lui-phe̍t   heu-ko-thu kîm-su̍k, ia̍h-sī lūi-kim-sio̍k
Chhu̍k, fûn-khî 16 chhu̍k, p-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
per shell 2, 8, 18, 32, 18, 6
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 527 K ​(254 °C, ​489 °F)
pui-tiám 1235 K ​(962 °C, ​1764 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn alpha: 9.196 g·cm−3
beta: 9.398 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t ca. 13 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 102.91 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 26.4 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) (846) 1003 1236
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 6, 5,[1] 4, 2, −2 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.0
Thien-lì-nèn 1st: 812.1 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 168 pm
Khiung-ka pan-kang 140±4 pm
Van der Waals pan-kang 197 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhocubic
Cubic crystal structure for Polonium

α-Po
Chîn-thí keu-chhorhombohedral
Rhombohedral crystal structure for Polonium

β-Po
Ngie̍t-phàng-chong 23.5 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 20 W·m−1·K−1 (?)
Thien-chú-li̍t α: 0.40 µΩ·m (at 0 °C)
Chhṳ̀-sin nonmagnetic
CAS Registry Number 7440-08-6
Le̍k-sú
Hí-miàng after Polonia, Latin for Poland. Homeland of Marie Curie
Fat-hien Pierre Curie and Marie Curie (1898)
First isolation Willy Marckwald (1902)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Polonium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
208Po syn 2.898 y α 5.215 204Pb
β+ 1.401 208Bi
209Po syn (125.2±3.3) y[2] α 4.979 205Pb
β+ 1.893 209Bi
210Po trace 138.376 d α 5.307 206Pb

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

  1. Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements": 78. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
  2. Boutin, Chad. "Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement". nist.gov. NIST Tech Beat. 9 September 2014 chhà-khon.