Rhenium (Hon-ngî: lái) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Re, ngièn-chṳ́ su-muk he 75.

Rhenium,  75Re
ngoi-kôn
silvery-grayish
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Rhenium, Re
ngoi-hìn silvery-grayish
Rhenium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Tc

Re

Bh
wolframRheniumosmium
ngièn-chṳ́ sì-sú 75
ngièn-chṳ́-liòng (±) 186.207(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 7 chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d5 6s2
per shell 2, 8, 18, 32, 13, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 3459 K ​(3186 °C, ​5767 °F)
pui-tiám 5869 K ​(5596 °C, ​10,105 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 21.02 g·cm−3
18.9 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 60.43 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 704 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.48 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 3303 3614 4009 4500 5127 5954
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.9
Thien-lì-nèn 1st: 760 kJ·mol−1
2nd: 1260 kJ·mol−1
3rd: 2510 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 137 pm
Khiung-ka pan-kang 151±7 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Rhenium
Sâng-suk thin rod 4700 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 6.2 µm·m−1·K−1
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 48.0 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 193 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[2]
Young's modulus 463 GPa
Shear modulus 178 GPa
Bulk modulus 370 GPa
Poisson ratio 0.30
Mohs hardness 7.0
Vickers hardness 1350–7850 MPa
Brinell hardness 1320–2500 MPa
CAS Registry Number 7440-15-5
Le̍k-sú
Hí-miàng after the river Rhine (German: Rhein)
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Masataka Ogawa (1908)
Named by Walter Noddack, Ida Noddack, Otto Berg (1922)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Rhenium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
185Re 37.4% (α) 2.1947 181Ta
187Re 62.6% 4.12×1010 y α 1.653 183Ta
β 0.0026 187Os
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.