Xenon (Hon-ngî: xiān) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Xe, ngièn-chṳ́ su-muk he 54.

Xenon,  54Xe
ngoi-kôn
colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field

A xenon-filled discharge tube glowing light blue

Spectral lines of xenon
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Xenon, Xe
ngoi-hìn colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Xenon chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Kr

Xe

Rn
tiénXenoncaesium
ngièn-chṳ́ sì-sú 54
ngièn-chṳ́-liòng (±) 131.293(6)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   hî-yù hi-thí
Chhu̍k, fûn-khî 18 chhu̍k, p-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d10 5s2 5p6
per shell 2, 8, 18, 18, 8
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 161.40 K ​(−111.75 °C, ​−169.15 °F)
pui-tiám 165.051 K ​(−108.099 °C, ​−162.578 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 5.894 g·L−1
2.942 g·cm−3[2]
Sâm-siong-tiám 161.405 K, ​81.77 kPa[3]
lìm-kie-tiám 289.733 K, 5.842 MPa[3]
Yùng-fa-ngie̍t 2.27 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 12.64 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 21.01[4] J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 83 92 103 117 137 165
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 0, +1, +2, +4, +6, +8 ​(rarely more than 0; a weakly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.6
Thien-lì-nèn 1st: 1170.4 kJ·mol−1
2nd: 2046.4 kJ·mol−1
3rd: 3099.4 kJ·mol−1
Khiung-ka pan-kang 140±9 pm
Van der Waals pan-kang 216 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Xenon
Sâng-suk gas: 169 m·s−1
liquid: 1090 m·s−1
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 5.65×10−3 W·m−1·K−1
Chhṳ̀-sin diamagnetic[5]
CAS Registry Number 7440-63-3
Le̍k-sú
Discovery and first isolation William Ramsay and Morris Travers (1898)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Xenon ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
124Xe 0.095% >4.8×1016 y (β+β+) 0.825 124Te
125Xe syn 16.9 h ε 1.652 125I
126Xe 0.089% +β+) 0.8973 126Te
127Xe syn 36.345 d ε 0.662 127I
128Xe 1.91% (SF) <35.047
129Xe 26.4% (SF) <33.947
130Xe 4.07% (SF) <32.483
131Xe 21.2% (SF) <31.140
132Xe 26.9% (SF) <30.885
133Xe syn 5.247 d β 0.427 133Cs
134Xe 10.4% >1.1×1016 y (ββ) 0.819 134Ba
135Xe syn 9.14 h β 1.16 135Cs
136Xe 8.86% 2.165×1021 y[6] ββ 2.45783[7] 136Ba
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Xenon". Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009. Archived from the original on 2016-03-12. 2023-01-24 chhà-khon. 
  3. 3.0 3.1 模板:RubberBible92nd
  4. Hwang, Shuen-Cheng; Weltmer, William R. (2000). "Helium Group Gases". Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. ISBN 0-471-23896-1. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. 
  5. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in 模板:RubberBible86th
  6. Albert, J. B.; Auger, M.; Auty, D. J.; Barbeau, P. S.; Beauchamp, E.; Beck, D.; Belov, V.; Benitez-Medina, C.; Bonatt, J.; Breidenbach, M.; Brunner, T.; Burenkov, A.; Cao, G. F.; Chambers, C.; Chaves, J.; Cleveland, B.; Cook, S.; Craycraft, A.; Daniels, T.; Danilov, M.; Daugherty, S. J.; Davis, C. G.; Davis, J.; Devoe, R.; Delaquis, S.; Dobi, A.; Dolgolenko, A.; Dolinski, M. J.; Dunford, M.; et al. (2014). "Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector". Physical Review C 89. doi:10.1103/PhysRevC.89.015502. 
  7. Redshaw, M.; Wingfield, E.; McDaniel, J.; Myers, E. (2007). "Mass and Double-Beta-Decay Q Value of 136Xe". Physical Review Letters 98 (5): 53003. Bibcode:2007PhRvL..98e3003R. doi:10.1103/PhysRevLett.98.053003.