Hoi (氦), fe̍t-chá ham-cho Yòng (氜), he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì He, ngièn-tsṳ́ su-muk he 2.

Hoi,  2He
ngoi-kôn
colorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field


Spectral lines of helium
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Hoi, He
Yîn-ngî helium
ngoi-hìn colorless gas, exhibiting a red-orange glow when placed in a high-voltage electric field
Hoi chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


He

Ne
KhiângHoiLithium
ngièn-chṳ́ sì-sú 2
ngièn-chṳ́-liòng (±) 4.002602(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   hî-yù hi-thí
Chhu̍k, fûn-khî 18 chhu̍k, s-block
chû-khì period 1
thien-chṳ́ phài-lie̍t 1s2
per shell 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 0.95 K ​(−272.20 °C, ​−457.96 °F) (at 2.5 MPa)
pui-tiám 4.222 K ​(−268.928 °C, ​−452.070 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.1786 g·L−1
0.145 g·cm−3
0.125 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 2.177 K, ​5.043 kPa
lìm-kie-tiám 5.1953 K, 0.22746 MPa
Yùng-fa-ngie̍t 0.0138 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 0.0829 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 20.78[2] J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap (defined by ITS-90)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K)     1.23 1.67 2.48 4.21
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 0
Thien-fu-sin Pauling scale: no data
Thien-lì-nèn 1st: 2372.3 kJ·mol−1
2nd: 5250.5 kJ·mol−1
Khiung-ka pan-kang 28 pm
Van der Waals pan-kang 140 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for Hoi
Sâng-suk 972 m·s−1
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.1513 W·m−1·K−1
Chhṳ̀-sin diamagnetic[3]
CAS Registry Number 7440-59-7
Le̍k-sú
Hí-miàng after Helios, Greek god of the Sun
Fat-hien Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868)
First isolation William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Hoi ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
3He 0.000137%* 3He is stable with 1 neutron
4He 99.999863%* 4He is stable with 2 neutrons
* Atmospheric value, abundance may differ elsewhere
Hoi

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.