Californium (Hon-ngî: fe̍t-chá kāi) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cf, ngièn-chṳ́ su-muk he 98.

Californium,  98Cf
ngoi-kôn
silvery
A very small disc of silvery metal, magnified to show its metallic texture
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Californium, Cf
ngoi-hìn silvery
Californium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Dy

Cf

(Upn)
berkeliumCaliforniumeinsteinium
ngièn-chṳ́ sì-sú 98
ngièn-chṳ́-liòng (251)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   actinium-hi
Chhu̍k, fûn-khî n/a, f-block
chû-khì period 7
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Rn] 5f10 7s2[2]
per shell 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1173 K ​(900 °C, ​1652 °F)[1]
pui-tiám 1743 K ​(1470 °C, ​2678 °F) (estimation)[3]
Me̍t-thu near Sit-vûn 15.1 g·cm−3[1]
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 2, 3, 4[4]
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.3[5]
Thien-lì-nèn 1st: 608 kJ·mol−1[6]
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhodouble hexagonal close-packed (dhcp)
Double hexagonal close packed crystal structure for Californium
Mohs hardness 3–4[7]
CAS Registry Number 7440-71-3[1]
Le̍k-sú
Hí-miàng after California, where it was discovered
Fat-hien Lawrence Berkeley National Laboratory (1950)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Californium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
248Cf syn 333.5 d α (100%) 6.369 244Cm
SF (2.9×10−3%) 0.0029
249Cf syn 351 y α (100%) 6.295 245Cm
SF (5.0×10−7%) 4.4×10−7
250Cf syn 13.08 y α (99.92%) 6.129 246Cm
SF (0.08%) 0.077
251Cf syn 898 y α 6.172 247Cm
252Cf syn 2.645 y α (96.91%) 6.217 248Cm
SF (3.09%)
253Cf syn 17.81 d β (99.69%) 0.29 253Es
α (0.31%) 6.126 249Cm
254Cf syn 60.5 d SF (99.69%)
α (0.31%) 5.930 250Cm

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 CRC 2006, p. 4.56.
  2. CRC 2006, p. 1.14.
  3. Joseph Jacob Katz; Glenn Theodore Seaborg; Lester R. Morss (1986). The Chemistry of the actinide elements. Chapman and Hall. p. 1038. ISBN 9780412273704. 11 July 2011 chhà-khon. 
  4. Greenwood & Earnshaw 1997, p. 1265.
  5. Emsley 1998, p. 50.
  6. CRC 2006, p. 10.204.
  7. CRC 1991, p. 254.