Gadolinium (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Gd, ngièn-chṳ́ su-muk he 64.

Gadolinium,  64Gd
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Gadolinium, Gd
ngoi-hìn silvery white
Gadolinium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Gd

Cm
europiumGadoliniumterbium
ngièn-chṳ́ sì-sú 64
ngièn-chṳ́-liòng (±) 157.25(3)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   lanthanum-hi
Chhu̍k, fûn-khî n/a, f-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f7 5d1 6s2
per shell 2, 8, 18, 25, 9, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1585 K ​(1312 °C, ​2394 °F)
pui-tiám 3273 K ​(3000 °C, ​5432 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 7.90 g·cm−3
7.4 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 10.05 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 301.3 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 37.03 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap (calculated)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1836 2028 2267 2573 2976 3535
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 1, 2, 3 ​(a mildly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.20
Thien-lì-nèn 1st: 593.4 kJ·mol−1
2nd: 1170 kJ·mol−1
3rd: 1990 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 180 pm
Khiung-ka pan-kang 196±6 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Gadolinium
Sâng-suk thin rod 2680 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong α poly: 9.4 µm·m−1·K−1 (at 100 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 10.6 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t α, poly: 1.310 µΩ·m
Chhṳ̀-sin ferromagnetic-paramagnetic transition at 293.4 K
Young's modulus α form: 54.8 GPa
Shear modulus α form: 21.8 GPa
Bulk modulus α form: 37.9 GPa
Poisson ratio α form: 0.259
Vickers hardness 510–950 MPa
CAS Registry Number 7440-54-2
Le̍k-sú
Hí-miàng after the mineral Gadolinite (itself named after Johan Gadolin)
Fat-hien Jean Charles Galissard de Marignac (1880)
First isolation Lecoq de Boisbaudran (1886)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Gadolinium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
152Gd 0.20% 1.08×1014 y α 2.205 148Sm
154Gd 2.18% (α) 0.0812 150Sm
155Gd 14.80% (α) 0.0812 151Sm
156Gd 20.47% (SF) <71.541
157Gd 15.65% (SF) <70.531
158Gd 24.84% (SF) <70.965
160Gd 21.86% >1.3×1021 y (ββ) 1.729 160Dy
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá