Lutetium (Hon-ngî: , liú fe̍t-chá ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Lu, ngièn-chṳ́ su-muk he 71.

Lutetium,  71Lu
ngoi-kôn
silvery white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Lutetium, Lu
ngoi-hìn silvery white
Lutetium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Y

Lu

Lr
ytterbiumLutetiumhafnium
ngièn-chṳ́ sì-sú 71
ngièn-chṳ́-liòng (±) 174.9668(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   lanthanum-hi, sometimes considered a transition metal
Chhu̍k, fûn-khî n/a chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 6s2 4f14 5d1
per shell 2, 8, 18, 32, 9, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1925 K ​(1652 °C, ​3006 °F)
pui-tiám 3675 K ​(3402 °C, ​6156 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 9.841 g·cm−3
9.3 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t ca. 22 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 414 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 26.86 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3, 2, 1 ​(a weakly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.27
Thien-lì-nèn 1st: 523.5 kJ·mol−1
2nd: 1340 kJ·mol−1
3rd: 2022.3 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 174 pm
Khiung-ka pan-kang 187±8 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Lutetium
Ngie̍t-phàng-chong poly: 9.9 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 16.4 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t poly: 582 nΩ·m (at r.t.)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[2]
Young's modulus 68.6 GPa
Shear modulus 27.2 GPa
Bulk modulus 47.6 GPa
Poisson ratio 0.261
Vickers hardness 755–1160 MPa
Brinell hardness 890–1300 MPa
CAS Registry Number 7439-94-3
Le̍k-sú
Hí-miàng after Lutetia, Latin for: Paris, in the Roman era
Fat-hien Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach (1906)
First isolation Carl Auer von Welsbach (1906)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Lutetium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
173Lu syn 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41% (α) 1.6197 171Tm
176Lu 2.59% 3.78×1010 y β 1.193 176Hf
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.