Fa-ho̍k ngièn-su

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ngièn-su)

Fa-ho̍k ngièn-su he chṳ́ chhṳ-yèn-kie chûng yit-pak tô-chúng kî-pún ke kîm-su̍k lâu fî kîm-su̍k vu̍t-chṳt, kì-têu yù yit-chúng ngièn-chṳ́ chû-sṳ̀n.