Chromium (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cr, ngièn-chṳ́ su-muk he 24.

Chromium,  24Cr
ngoi-kôn
gîn-á khoán kim-sio̍k

kiat-chiⁿ
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Chromium, Cr
ngoi-hìn gîn-á khoán kim-sio̍k
Chromium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Cr

Mo
vanadiumChromiummanganese
ngièn-chṳ́ sì-sú 24
ngièn-chṳ́-liòng (±) 51.9961(6)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 6 chhu̍k, d-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d5 4s1
per shell 2, 8, 13, 1
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 2180 K ​(1907 °C, ​3465 °F)
pui-tiám 2944 K ​(2671 °C, ​4840 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 7.19 g·cm−3
6.3 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 21.0 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 347 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 23.35 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1656 1807 1991 2223 2530 2942
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −4 ​(depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.66
Thien-lì-nèn 1st: 652.9 kJ·mol−1
2nd: 1590.6 kJ·mol−1
3rd: 2987 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 128 pm
Khiung-ka pan-kang 139±5 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Chromium
Sâng-suk thin rod 5940 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 4.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 93.9 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 125 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin antiferromagnetic (rather: SDW)[2]
Young's modulus 279 GPa
Shear modulus 115 GPa
Bulk modulus 160 GPa
Poisson ratio 0.21
Vickers hardness 1060 MPa
Brinell hardness 687–6500 MPa
CAS Registry Number 7440-47-3
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Louis Nicolas Vauquelin (1797, 1798)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Chromium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
50Cr 4.345% >1.3×1018 y (β+β+) 1.167 50Ti
51Cr syn 27.7025 d ε 51V
γ 0.320
52Cr 83.789% 52Cr is stable with 28 neutrons
53Cr 9.501% 53Cr is stable with 29 neutrons
54Cr 2.365% 54Cr is stable with 30 neutrons
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Fawcett, Eric (1988). "Spin-density-wave antiferromagnetism in chromium". Reviews of Modern Physics 60: 209. Bibcode:1988RvMP...60..209F. doi:10.1103/RevModPhys.60.209.