Gallium (Hon-ngî: jiā) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ga, ngièn-chṳ́ su-muk he 31.

Gallium,  31Ga
ngoi-kôn
silver-white
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Gallium, Ga
ngoi-hìn silver-white
Gallium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Al

Ga

In
Â-yènGalliumGermanium
ngièn-chṳ́ sì-sú 31
ngièn-chṳ́-liòng (±) 69.723(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   heu-ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 13 chhu̍k, p-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d10 4s2 4p1
per shell 2, 8, 18, 3
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 302.9146 K ​(29.7646 °C, ​85.5763 °F)
pui-tiám 2673 K ​(2400 °C, ​4352 °F)[2]
Me̍t-thu near Sit-vûn 5.91 g·cm−3
6.095 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 5.59 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 256 kJ·mol−1[2]
Ngie̍t-yùng-liong 25.86 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 1310 1448 1620 1838 2125 2518
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 3, 2, 1, −1, −2, −4, −5[3] ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.81
Thien-lì-nèn 1st: 578.8 kJ·mol−1
2nd: 1979.3 kJ·mol−1
3rd: 2963 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 135 pm
Khiung-ka pan-kang 122±3 pm
Van der Waals pan-kang 187 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Gallium
Sâng-suk thin rod 2740 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 18 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 40.6 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 270 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic
Young's modulus 9.8 GPa
Poisson ratio 0.47
Mohs hardness 1.5
Brinell hardness 56.8–68.7 MPa
CAS Registry Number 7440-55-3
Le̍k-sú
Hí-miàng after Gallia (Latin for: France), homeland of the discoverer
Yi-chhet Dmitri Mendeleev (1871)
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Lecoq de Boisbaudran (1875)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Gallium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
69Ga 60.11% 69Ga is stable with 38 neutrons
71Ga 39.89% 71Ga is stable with 40 neutrons

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá