Ku-thí he vu̍t-chṳt chhùn-chhai ke yit chúng chhong-thai, he 4 chúng kî-pún vu̍t-chṳt chhong-thai chṳ̂ yit. Thùng yi̍t-thí lâu hi-thí siông-pí, ku-thí yû ku-thin ke thí-chit lâu hìn-chhong.