Ko-thu kîm-su̍k (過渡金屬) he chṳ́ chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú d khî ke kîm-su̍k, yit-pân chṳ́ thi 1 chhu̍k chṳ thi 12 chhu̍k ke fa-ho̍k ngièn-su.