Barium (Hon-ngî: bèi) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ba, ngièn-chṳ́ su-muk he 56.

Barium,  56Ba
ngoi-kôn
silvery gray; with a pale yellow tint[1]
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Barium, Ba
ngoi-hìn silvery gray; with a pale yellow tint[1]
Barium chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Sr

Ba

Ra
caesiumBariumlanthanum
ngièn-chṳ́ sì-sú 56
ngièn-chṳ́-liòng (±) 137.327(7)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   kán-thú kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 2 chhu̍k, s-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 6s2
per shell 2, 8, 18, 18, 8, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 1000 K ​(727 °C, ​1341 °F)
pui-tiám 2118 K ​(1845 °C, ​3353 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 3.51 g·cm−3
3.338 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 7.12 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 142 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 28.07 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 911 1038 1185 1388 1686 2170
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su +2, +1 ​(a strongly basic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 0.89
Thien-lì-nèn 1st: 502.9 kJ·mol−1
2nd: 965.2 kJ·mol−1
3rd: 3600 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 222 pm
Khiung-ka pan-kang 215±11 pm
Van der Waals pan-kang 268 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Barium
Sâng-suk thin rod 1620 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 20.6 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 18.4 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 332 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[3]
Young's modulus 13 GPa
Shear modulus 4.9 GPa
Bulk modulus 9.6 GPa
Mohs hardness 1.25
CAS Registry Number 7440-39-3
Le̍k-sú
Fat-hien Carl Wilhelm Scheele (1772)
First isolation Humphry Davy (1808)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Barium ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
130Ba 0.106% (0.5–2.7)×1021 y εε 2.620 130Xe
132Ba 0.101% >3×1020 y (β+β+) 0.846 132Xe
133Ba syn 10.51 y ε 0.517 133Cs
134Ba 2.417% (SF) <40.520
135Ba 6.592% (SF) <39.357
136Ba 7.854% (SF) <38.041
137Ba 11.23% (SF) <35.722
138Ba 71.7% (SF) <34.302
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá