Argon (Hon-ngî: ) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ar, ngièn-chṳ́ su-muk he 18, chhai ngièn-su chû-khì-péu lî-tú phài thi 18 vi.

Argon,  18Ar
ngoi-kôn
colorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Vial containing a violet glowing gas

Spectral lines of argon
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Argon, Ar
ngoi-hìn colorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Argon chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Ne

Ar

Kr
Liu̍kArgonKap
ngièn-chṳ́ sì-sú 18
ngièn-chṳ́-liòng (±) 39.948(1)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   hî-yù hi-thí
Chhu̍k, fûn-khî 18 chhu̍k, p-block
chû-khì period 3
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ne] 3s2 3p6
per shell 2, 8, 8
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông hi-thí
yùng-tiám 83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
pui-tiám 87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 1.784 g·L−1
1.3954 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 83.8058 K, ​68.89 kPa[2]
lìm-kie-tiám 150.687 K, 4.863 MPa[2]
Yùng-fa-ngie̍t 1.18 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 6.53 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 20.85[3] J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K)   47 53 61 71 87
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 0
Thien-fu-sin Pauling scale: no data
Thien-lì-nèn 1st: 1520.6 kJ·mol−1
2nd: 2665.8 kJ·mol−1
3rd: 3931 kJ·mol−1
(more)
Khiung-ka pan-kang 106±10 pm
Van der Waals pan-kang 188 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Argon
Sâng-suk 323 m·s−1 (gas, at 27 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 17.72×10-3  W·m−1·K−1
Chhṳ̀-sin diamagnetic[4]
CAS Registry Number 7440-37-1
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Lord Rayleigh and William Ramsay (1894)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Argon ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
36Ar 0.337% (β+β+) 0.4335 36S
37Ar syn 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% 38Ar is stable with 20 neutrons
39Ar trace 269 y β 0.565 39K
40Ar 99.600% 40Ar is stable with 22 neutrons
41Ar syn 109.34 min β 2.49 41K
42Ar syn 32.9 y β 0.600 42K
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2.0 2.1 模板:RubberBible92nd
  3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in 模板:RubberBible86th