Oganesson (Hon-ngî: ào) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Og, ngièn-chṳ́ su-muk he 118.

Oganesson,  118Og
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Oganesson, Og
Oganesson chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Rn

Og

(Usb)
tennessineOganessonununennium
ngièn-chṳ́ sì-sú 118
ngièn-chṳ́-liòng
ngièn-su lui-phe̍t   hàn-màng khok-thin, but probably a noble gas
Chhu̍k, fûn-khî 18 chhu̍k, p-block
chû-khì period 7
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6[1][2] (predicted)
per shell 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 (yi-chhet)
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí (yi-chhet)[1]
pui-tiám 350±30 K ​(80±30 °C, ​170±50 °F) (extrapolated)[1]
yùng-tiám ke yi̍t-thí me̍t-thu 4.9–5.1 g·cm−3 (yi-chhet)[3]
lìm-kie-tiám 439 K, 6.8 MPa (extrapolated)[4]
Yùng-fa-ngie̍t 23.5 kJ·mol−1 (extrapolated)[4]
Chîn-fat-ngie̍t 19.4 kJ·mol−1 (extrapolated)[4]
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su −1,[2] 0, +1,[5] +2,[6] +4,[6] +6[2](predicted)
Thien-lì-nèn 1st: 860.1 kJ·mol−1 (predicted)[7]
2nd: 1560 kJ·mol−1 (predicted)[8]
Khiung-ka pan-kang 157 pm (predicted)[9]
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Oganesson

(extrapolated)[10]
CAS Registry Number 54144-19-3
Le̍k-sú
Hí-miàng after Yuri Oganessian
Yi-chhet Niels Bohr (1922)
Fat-hien Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory (2002)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Oganesson ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
295Og[11] syn 181 ms? α 11.81 291Lv
294Og[12] syn 0.69 ms[13] α 11.65±0.06 290Lv
SF

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
 1. 1.0 1.1 1.2 Nash, Clinton S. (2005). "Atomic and Molecular Properties of Elements 112, 114, and 118". Journal of Physical Chemistry A 109 (15): 3493–3500. Bibcode:2005JPCA..109.3493N. PMID 16833687. doi:10.1021/jp050736o. 
 2. 2.0 2.1 2.2 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
 3. Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry (American Chemical Society) 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. 
 4. 4.0 4.1 4.2 模板:Citation
 5. Han, Young-Kyu; Bae, Cheolbeom; Son, Sang-Kil; Lee, Yoon Sup (2000). "Spin–orbit effects on the transactinide p-block element monohydrides MH (M=element 113–118)". Journal of Chemical Physics 112 (6): 2684. Bibcode:2000JChPh.112.2684H. doi:10.1063/1.480842. 
 6. 6.0 6.1 模板:Citebook
 7. Pershina, Valeria. "Theoretical Chemistry of the Heaviest Elements". In Schädel, Matthias; Shaughnessy, Dawn. The Chemistry of Superheavy Elements (2nd pán.). Springer Science & Business Media. p. 154. ISBN 9783642374661. 
 8. Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 chhà-khon. 
 9. Chemical Data. Ununoctium - Uuo, Royal Chemical Society
 10. Grosse, A. V. (1965). "Some physical and chemical properties of element 118 (Eka-Em) and element 86 (Em)". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry (Elsevier Science Ltd.) 27 (3): 509–19. doi:10.1016/0022-1902(65)80255-X. 
 11. 模板:Cite conference
 12. 模板:Citejournal
 13. Oganessian, Yuri Ts.; Rykaczewski, Krzysztof P. (August 2015). "A beachhead on the island of stability". Physics Today 68 (8): 32–38. Bibcode:2015PhT....68h..32O. doi:10.1063/PT.3.2880. 2017-06-14 chhà-khon.