Â-yèn (亞鉛), fe̍t-chá ham-cho sîn (鋅), he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Zn, ngièn-chṳ́ su-muk he 30, chhai Ngièn-su chû-khì-péu chûng thi sâm-sṳ̍p vi.

Â-yèn,  30Zn
ngoi-kôn
silver-gray
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Â-yèn, Zn
Yîn-ngî zinc
phe̍t-miàng Pha̍k-yèn, sîn
ngoi-hìn silver-gray
Â-yèn chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


Zn

Cd
thùngÂ-yèngallium
ngièn-chṳ́ sì-sú 30
ngièn-chṳ́-liòng (±) 65.38(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k, alternatively considered a post-transition metal
Chhu̍k, fûn-khî 12 chhu̍k, d-block
chû-khì period 4
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Ar] 3d10 4s2
per shell 2, 8, 18, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông Ku-thí
yùng-tiám 692.68 K ​(419.53 °C, ​787.15 °F)
pui-tiám 1180 K ​(907 °C, ​1665 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 7.14 g·cm−3
6.57 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 7.32 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 115 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.470 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 610 670 750 852 990 1179
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su -2, 0, +1, +2 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.65
Thien-lì-nèn 1st: 906.4 kJ·mol−1
2nd: 1733.3 kJ·mol−1
3rd: 3833 kJ·mol−1
(more)
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 134 pm
Khiung-ka pan-kang 122±4 pm
Van der Waals pan-kang 139 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhohexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for Â-yèn
Sâng-suk thin rod 3850 m·s−1 (at r.t.) (rolled)
Ngie̍t-phàng-chong 30.2 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 116 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 59.0 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic
Young's modulus 108 GPa
Shear modulus 43 GPa
Bulk modulus 70 GPa
Poisson ratio 0.25
Mohs hardness 2.5
Brinell hardness 327–412 MPa
CAS Registry Number 7440-66-6
Le̍k-sú
Fat-hien Indian metallurgists (before 1000 BCE)
First isolation Andreas Sigismund Marggraf (1746)
Recognized as a unique metal by Rasaratna Samuccaya (800)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Â-yèn ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
64Zn 48.6% >2.3×1018 y (β+β+) 1.096 64Ni
65Zn syn 243.8 d ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155
66Zn 27.9% 66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn 4.1% 67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn 18.8% 68Zn is stable with 38 neutrons
69Zn syn 56 min β 0.906 69Ga
69mZn syn 13.76 h β 0.906 69Ga
70Zn 0.6% >1.3×1016 y (ββ) 0.998 70Ge
71Zn syn 2.4 min β 2.82 71Ga
71mZn syn 3.97 d β 2.82 71Ga
72Zn syn 46.5 h β 0.458 72Ga
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá