Tantalum (Hon-ngî: tǎn) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Ta, ngièn-chṳ́ su-muk he 73.

Tantalum,  73Ta
ngoi-kôn
gray blue


Spectral lines of tantalum
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Tantalum, Ta
ngoi-hìn gray blue
Tantalum chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Nb

Ta

Db
hafniumTantalumwolfram
ngièn-chṳ́ sì-sú 73
ngièn-chṳ́-liòng (±) 180.94788(2)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   ko-thu kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 5 chhu̍k, d-block
chû-khì period 6
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Xe] 4f14 5d3 6s2
per shell 2, 8, 18, 32, 11, 2
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 3290 K ​(3017 °C, ​5463 °F)
pui-tiám 5731 K ​(5458 °C, ​9856 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 16.69 g·cm−3
15 g·cm−3
Yùng-fa-ngie̍t 36.57 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t 753 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong 25.36 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 3297 3597 3957 4395 4939 5634
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 1.5
Thien-lì-nèn 1st: 761 kJ·mol−1
2nd: 1500 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 146 pm
Khiung-ka pan-kang 170±8 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhobody-centered cubic (bcc)[2]
Body-centered cubic crystal structure for Tantalum

α-Ta
Chîn-thí keu-chhotetragonal[2]
Tetragonal crystal structure for Tantalum

β-Ta
Sâng-suk thin rod 3400 m·s−1 (at 20 °C)
Ngie̍t-phàng-chong 6.3 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 57.5 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 131 nΩ·m (at 20 °C)
Chhṳ̀-sin paramagnetic[3]
Young's modulus 186 GPa
Shear modulus 69 GPa
Bulk modulus 200 GPa
Poisson ratio 0.34
Mohs hardness 6.5
Vickers hardness 870–1200 MPa
Brinell hardness 440–3430 MPa
CAS Registry Number 7440-25-7
Le̍k-sú
Fat-hien Anders Gustaf Ekeberg (1802)
Recognized as a distinct element by Heinrich Rose (1844)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Tantalum ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
177Ta syn 56.56 h ε 1.166 177Hf
178Ta syn 2.36 h ε 1.910 178Hf
179Ta syn 1.82 y ε 0.110 179Hf
180Ta syn 8.125 h ε 0.854 180Hf
β 0.708 180W

模板:Infobox element/isotopes decay4

181Ta 99.988% (α) 1.5259 177Lu
182Ta syn 114.43 d β 1.814 182W
183Ta syn 5.1 d β 1.070 183W
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá
  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2.0 2.1 Moseley, P. T.; Seabrook, C. J. (1973). "The crystal structure of β-tantalum". Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry 29 (5): 1170–1171. doi:10.1107/S0567740873004140. 
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Archived from the original on 2011-03-03. 2018-06-10 chhà-khon.