Tién (碘) he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì I, ngièn-chṳ́ su-muk he 53.

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
Tién,  53I
ngoi-kôn
lustrous metallic gray, violet as a gas
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Tién, I
Yîn-ngî iodine
ngoi-hìn lustrous metallic gray, violet as a gas
Tién chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)
Br

I

At
telluriumTiénxenon
ngièn-chṳ́ sì-sú 53
ngièn-chṳ́-liòng (±) 126.90447(3)[1]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k
Chhu̍k, fûn-khî 17 chhu̍k, p-block
chû-khì period 5
thien-chṳ́ phài-lie̍t [Kr] 4d10 5s2 5p5
per shell 2, 8, 18, 18, 7
vu̍t-lî sin-chṳt
Siông ku-thí
yùng-tiám 386.85 K ​(113.7 °C, ​236.66 °F)
pui-tiám 457.4 K ​(184.3 °C, ​363.7 °F)
Me̍t-thu near Sit-vûn 4.933 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 386.65 K, ​12.1 kPa
lìm-kie-tiám 819 K, 11.7 MPa
Yùng-fa-ngie̍t (I2) 15.52 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (I2) 41.57 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (I2) 54.44 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap (rhombic)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 260 282 309 342 381 457
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su 7, 6, 5, 4, 3, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.66
Thien-lì-nèn 1st: 1008.4 kJ·mol−1
2nd: 1845.9 kJ·mol−1
3rd: 3180 kJ·mol−1
Ngièn-chṳ́ pan-kang empirical: 140 pm
Khiung-ka pan-kang 139±3 pm
Van der Waals pan-kang 198 pm
Miscellanea
Chîn-thí keu-chhoorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Tién
Ngie̍t-chhòn-thô-li̍t 0.449 W·m−1·K−1
Thien-chú-li̍t 1.3×107 Ω·m (at 0 °C)
Chhṳ̀-sin diamagnetic[2]
Bulk modulus 7.7 GPa
CAS Registry Number 7553-56-2
Le̍k-sú
Hoat-kiàn kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘ Bernard Courtois (1811)
Chui vún-thin ke thùng-vi-su
Chú vùn-chông: Tién ke thùng-vi-su
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
123I syn 13 h ε, γ 0.16 123Te
124I syn 4.176 d ε 124Te
125I syn 59.40 d ε 125Te
127I 100% (SF) <29.961
129I trace 1.57×107 y β 0.194 129Xe
131I syn 8.02070 d β, γ 0.971 131Xe
135I syn 6.57 h β 135Xe
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed