Dmitri Ivanovich Mendeleev (Ngò-ngî: Дми́трий Ива́нович Менделе́ев) 1834-ngièn ngi-ngie̍t tshit-ngit - 1907-ngièn ngi-ngie̍t ngi-ngit), Sṳ̍p-kiú Sṳ-ki Ngò-koet Khô-ho̍k-kâ, fat-hien Fa-ho̍k ngièn-su ke tsû-khì sin, tseu-tén ngièn-tsṳ́ liong, tsṳ-tsho tshut-lòi sṳ-kie song thi-yit tsông Ngièn-su Tsû-khì-péu.

Kui-mí-thi̍t-lî Mùn-tet-lie̍t-fû

Sên-phìn

phiên-siá

Ngièn-su Tsû-khì-péu

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá