Khiâng

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khîn)

Khiâng (氫, 輕), fe̍t-chá ham-cho súi-su (水素), he yit-tsúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì H, ngièn-tsṳ́ su-muk he 1, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-yit vi. Kì ngièn-tsṳ́ he só-yû Ngièn-tsṳ́ chûng chui se-séu ke. Khiâng thûng-sòng ke tân-tsṳt hìn-thai he Khiâng-hi. Kì he mò-set mò-mi mò-tshu, khi̍t-khì yùng-yi sêu-tshiang lâu khi̍t yùng-yi pau-cha ke sûng ngièn-tsṳ́ ke Hi-thí, Khiâng-hi he chui khiâng ke Hi-thí. Kì he yî-tshiu chûng hàm-liòng tsui-kô ke vu̍t-tsṳt. Khiâng ngièn-tsṳ́ tshùn-tshai yî súi fûn-tsṳ́ khi̍p só-yû yû-kî Fa-ho̍k-vu̍t lâu fa̍t-vu̍t chûng. thô-ngie̍t nèn-li̍t thi̍t-phe̍t khiòng-sṳn, kiên Yông fa-ha̍p sṳ̀n-vì súi. Tshôi làng ngiap-thu lâu yit-ke thai hi-ap ha, mî-tsak sṳ̂n Khiâng-hi tsṳ́-yû 0.09-khiet tshûng.

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, Arnold Frederick (2001). Inorganic chemistry. Academic Press. p. 240. ISBN 0123526515. 
Khiâng,  1H
ngoi-kôn
colorless gas

Purple glow in its plasma state

Spectral lines of hydrogen
Kî-pún sin-sit
Miàng, fù-ho Khiâng, H
Yîn-ngî hydrogen
ngoi-hìn colorless gas
Khiâng chhai chû-khì-péu ke vi-chi
Khiâng (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Hoi (hî-yù hi-thí)
Lithium (kán-kîm-su̍k)
Beryllium (kán-thú kîm-su̍k)
Phìn (lui-kîm-su̍k)
Than (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Tham (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Yông (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Fuk (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Nái (hî-yù hi-thí)
Na̍p (kán-kîm-su̍k)
Magnesium (kán-thú kîm-su̍k)
Lî (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Si̍t (lui-kîm-su̍k)
Lìn (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liù-vòng (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Liu̍k (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Argon (hî-yù hi-thí)
Kap (kán-kîm-su̍k)
Koi (kán-thú kîm-su̍k)
Scandium (ko-thu kîm-su̍k)
Titanium (ko-thu kîm-su̍k)
Vanadium (ko-thu kîm-su̍k)
Chromium (ko-thu kîm-su̍k)
Manganese (ko-thu kîm-su̍k)
Thiet (ko-thu kîm-su̍k)
Cobalt (ko-thu kîm-su̍k)
Nickel (ko-thu kîm-su̍k)
Thùng (ko-thu kîm-su̍k)
Â-yèn (ko-thu kîm-su̍k)
Gallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Germanium (lui-kîm-su̍k)
Phî (lui-kîm-su̍k)
Selenium (tô-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Chhiu (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Krypton (hî-yù hi-thí)
Rubidium (kán-kîm-su̍k)
Strontium (kán-thú kîm-su̍k)
Yttrium (ko-thu kîm-su̍k)
Zirconium (ko-thu kîm-su̍k)
Niobium (ko-thu kîm-su̍k)
Molybdenum (ko-thu kîm-su̍k)
Technetium (ko-thu kîm-su̍k)
Ruthenium (ko-thu kîm-su̍k)
Rhodium (ko-thu kîm-su̍k)
Palladium (ko-thu kîm-su̍k)
Ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Cadmium (ko-thu kîm-su̍k)
Indium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Siak (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Antimony (lui-kîm-su̍k)
Tellurium (lui-kîm-su̍k)
Tién (sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k)
Xenon (hî-yù hi-thí)
Caesium (kán-kîm-su̍k)
Barium (kán-thú kîm-su̍k)
Lanthanum (lanthanum-hi)
Cerium (lanthanum-hi)
Praseodymium (lanthanum-hi)
Neodymium (lanthanum-hi)
Promethium (lanthanum-hi)
Samarium (lanthanum-hi)
Europium (lanthanum-hi)
Gadolinium (lanthanum-hi)
Terbium (lanthanum-hi)
Dysprosium (lanthanum-hi)
Holmium (lanthanum-hi)
Erbium (lanthanum-hi)
Thulium (lanthanum-hi)
Ytterbium (lanthanum-hi)
Lutetium (lanthanum-hi)
Hafnium (ko-thu kîm-su̍k)
Tantalum (ko-thu kîm-su̍k)
Tungsten (ko-thu kîm-su̍k)
Rhenium (ko-thu kîm-su̍k)
Osmium (ko-thu kîm-su̍k)
Iridium (ko-thu kîm-su̍k)
Pha̍k-kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Kîm (ko-thu kîm-su̍k)
Súi-ngiùn (ko-thu kîm-su̍k)
Thallium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Yèn (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Bismuth (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Polonium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Astatine (lui-kîm-su̍k)
Radon (hî-yù hi-thí)
Francium (kán-kîm-su̍k)
Radium (kán-thú kîm-su̍k)
Actinium (actinium-hi)
Thorium (actinium-hi)
Protactinium (actinium-hi)
Uranium (actinium-hi)
Neptunium (actinium-hi)
Plutonium (actinium-hi)
Americium (actinium-hi)
Curium (actinium-hi)
Berkelium (actinium-hi)
Californium (actinium-hi)
Einsteinium (actinium-hi)
Fermium (actinium-hi)
Mendelevium (actinium-hi)
Nobelium (actinium-hi)
Lawrencium (actinium-hi)
Rutherfordium (ko-thu kîm-su̍k)
Dubnium (ko-thu kîm-su̍k)
Seaborgium (ko-thu kîm-su̍k)
Bohrium (ko-thu kîm-su̍k)
Hassium (ko-thu kîm-su̍k)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (ko-thu kîm-su̍k)
Nihonium (unknown chemical properties)
Flerovium (heu-ko-thu kîm-su̍k)
Moscovium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Tennessine (unknown chemical properties)
Oganesson (unknown chemical properties)


H

Li
– ← Khiânghelium
ngièn-chṳ́ sì-sú 1
ngièn-chṳ́-liòng 1.008[1] (1.00784–1.00811)[2]
ngièn-su lui-phe̍t   sûng-ngièn-chṳ́ fî-kîm-su̍k, could be considered metalloid
Chhu̍k, fûn-khî group 1, s-block
chû-khì period 1
thien-chṳ́ phài-lie̍t 1s1
per shell 1
vu̍t-lî sin-chṳt
ngân-set colorless
Siông hi-thí
yùng-tiám 13.99 K ​(−259.16 °C, ​−434.49 °F)
pui-tiám 20.271 K ​(−252.879 °C, ​−423.182 °F)
me̍t-thu at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.08988 g·L−1
0.07 g·cm−3 (solid: 0.0763 g·cm−3)[3]
0.07099 g·cm−3
Sâm-siong-tiám 13.8033 K, ​7.041 kPa
lìm-kie-tiám 32.938 K, 1.2858 MPa
Yùng-fa-ngie̍t (H2) 0.117 kJ·mol−1
Chîn-fat-ngie̍t (H2) 0.904 kJ·mol−1
Ngie̍t-yùng-liong (H2) 28.836 J·mol−1·K−1
chîn-hi-ap
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
chhai T (K) 15 20
Ngièn-chṳ́ sin-chṳt
Yông-fa-su −1, +1 ​(an amphoteric oxide)
Thien-fu-sin Pauling scale: 2.20
Thien-lì-nèn 1st: 1312.0 kJ·mol−1
Khiung-ka pan-kang 31±5 pm
Van der Waals pan-kang 120 pm
Khiâng