Pierre Curie (1859-ngièn 5-ngie̍t 15-ngit – 1906-ngièn 4-ngie̍t 19-ngit) he Fap-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1903-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.

Pierre Curie
Mû-ngî-miàng Pierre Curie
Chhut-se-ngit 1859-ngièn 5-ngie̍t 15-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi Pâ-lì Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1906-ngièn 4-ngie̍t 19-ngit Edit this on Wikidata (46-se)
Ko-sṳ̂n-thi Pâ-lì Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn 輾過 Edit this on Wikidata
Koet-sit Fap-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Fap-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 巴黎科學會, 索邦大學, 在家自學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, Fa-ho̍k-kâ, 大學教師, 核子科學家 Edit this on Wikidata
ku-chú 巴黎大學 Edit this on Wikidata
chok-phín 放射性, 壓電效應 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Marie Curie Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg Irène Joliot-Curie, 艾芙·居里 Edit this on Wikidata
Â-pâ Eugène Curie Edit this on Wikidata
Â-mê Sophie-Claire Depouilly Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 雅克·居里 Edit this on Wikidata