Khôi-khí chú sién-tân
Québec-sén
Flag of Quebec.svg Armoiries du Québec.svg
Québec - Hôtel du Parlement 3.jpg
Carte du Québec au sein du Canada.svg
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai Flag of Canada.svg
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: Québec-sén Flag of Quebec.svg
Mien-chit: 1,542,056 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 8,214,700 (2014-ngièn)
Me̍t-thu: 6.02 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$362.846 billion
Phìn-kiûn: C$44,499
Sṳ̀-khî: CET (UTC+1)

Québec-sén he Kâ-nâ-thai tûng-phu ke yit-ke sén. Kîn-kí Kâ-nâ-thai thúng-kie-khiu̍k 2011-ngièn su-kí, chhiòn-sén ngìn-khiéu vi 7,903,001-ngìn. Québec kôn-fông ngî-ngièn he Fap-ngî, Pet-Mî Fap-ngî ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai liá-piên. Sú-fú Québec-sṳ, chui-thai sàng-sṳ Montréal. Québec-sén he Kâ-nâ-thai chui-thai ke sén-fun ya-he thi-ngi thai ke yit-kip hàng-chṳn-khî.

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Mû-ngî sṳ́-yung-chá (2011-ngièn)
Ngî-ngièn Mû-ngî
ngìn-su
Tân-su
pí-lì
Fap-ngî 6,102,210 78.1%
Yîn-ngî 599,230 7.7%
Â-lâ-pak-ngî 164,390 2.1%
Sî-pân-ngà-ngî 141000 1.8%
Yi-thai-li-ngî 121,720 1.6%

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

 
Québec-sén.

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Québec-sén siông-koân ke tóng-on.