Sî-pân-ngà-ngî

Sî-pân-ngà-ngî he sṳ-kie thi-sâm thai Ngî-ngièn, Lièn-ha̍p-koet liuk-thai ngî-ngièn chṳ̂-yit, he hí-ngièn yî Sî-pân-ngà Castilla ke yit-chúng Roman Ngî-chhu̍k ngî-ngièn. Chhai ńg-thai chû tông-chûng thai-yok yû 352,000,000 ngìn-mìn sṳ́-yung, thi̍t-phe̍t he Lâ-tên Mî-chû koet-kâ. Sî-pân-ngà-ngî pûn khì-thâ ngî-ngièn ke Sî-pân-ngà-ngìn chhṳ̂n-cho Castellano.

Sî-pân-ngà-ngî

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî-pân-ngà-ngî Wikipedia