Bas-Saint-Laurent

Bas-Saint-Laurent vi-yî Québec-sén tûng-nàm-phu, vi yî Saint Lawrence-hò nàm-ngan, Chúng mien-chit 22,232.11 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 199,977-ngìn (2011-ngièn). Hâ-hot kiú pat-chak yen, sṳ̍p-ńg-chak sàng-chṳ́n.

Bas-Saint-Laurent.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Chú-yeu sàng-chṳ́n編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Bas-Saint-Laurent siông-koân ke tóng-on.