Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay–Lac-Saint-Jean he Kâ-nâ-thai ke yit-ke Hàng-chṳn-khî, vi-yî Québec-sén chûng-phu, Saint Lawrence-hò pet-ngan, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit, hâ-hot 4-ke yen. Chúng mien-chit 98,710.11 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 274,880-ngìn.

Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Flag of Saguenay-Lac-Saint-Jean.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Saguenay–Lac-Saint-Jean siông-koân ke tóng-on.