Koet-kâ he chṳ́ yúng-yû khiung-thùng ke ngî-ngièn, vùn-fa, chúng-chhu̍k, hiet-thúng, liâng-thú, chṳn-khièn fe̍t-chá Li̍t-sṳ́ ke sa-fi khiùn-thí. Chhiùng ha̍p-ngi ke kok-thu, koet-kâ he yit-thin fam-vì nui ke ngìn-khiùn só hìn-sṳ̀n ke khiung-thùng-thí hìn-sṳt. Yit-pân koet-kâ hàng-chṳn kón-lî tông-khiu̍k he koet-kâ ke siong-chṳ̂n, kì he yit-chúng yúng-yû chhṳ-lî yit-ke sa-fi ke khièn-li̍t ke koet-kâ kî-kèu, chhai yit-thin ke liâng-thú nui yúng-yû Ngoi-phu lâu nui-phu ke chú-khièn.

Êu-chû koet-kâ.