Salaberry-de-Valleyfield

Salaberry-de-Valleyfield he Kâ-nâ-thai ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu Montérégie Hàng-chṳn-khî nui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Chúng mien-chit 125.50 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 40,077-ngìn. 1874-ngièn kien-lip.

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Salaberry-de-Valleyfield siông-koân ke tóng-on.