Kâ-nâ-thai

Pet-mî-chû koet-kâ
Liá-piên "Kâ-nâ-thai" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"加拿大" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Kâ-nâ-thai (加拿大, Yîn-ngî: Canada) he Pet Mî-chû chui pet-phu ke yit-ke koet-kâ, sî-tí Thai-phìn-yòng, tûng chṳ Thai-sî-yòng, pet to Pet-pên-yòng, liâng-thú chú-chông chhṳ̍t-to Pet-khi̍t. Kâ-nâ-thai tûng-pet-fông lâu Tân-ma̍k liâng-thi Greenland siong mong, nàm-fông khi̍p sî-pet-fông lâu Mî-koet chiap, piên-kie chhòng-tha̍t 8892 Kûng-lî, he chhiòn sṳ-kie chui chhiòn mò sat-fòng kie. Kâ-nâ-thai yù 10-ke sén lâu 3-ke thi-khî chû-sṳ̀n, sú-tû vi Ottawa.

Kâ-nâ-thai
Canada
Kâ-nâ-thai khì
koet-khì
Kâ-nâ-thai koet-fî
koet-fî
Kiet-ngièn: A mari usque ad mare
"Yù hói chṳ hói"
Koet-kô: O Canada
"Ô! Kâ-nâ-thai"
Vòng-kâ siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Sú-tû Ottawa
Chui-thai sàng-sṳ Toronto
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî, Fap-ngî
Chṳn-fú lièn-pâng, ngi-fi-chṳ, kiûn-chú li̍p-hien
• koet-vòng
Charles 3-sṳ
• chúng-tuk
Mary Simon
• chúng-lî
Justin Trudeau
Li̍p-fap kî-koân Ngi-fi
Song-ngi-yen
Ha-ngi-yen
Mien-chit
• Chúng-khiung
9,984,670 km2 (3,855,100 sq mi) (thi 2 miàng)
• súi-vet (%)
11.76
Ngìn-khiéu
• 2021-ngièn kû-kie
Neutral increase 38,436,447 (thi 37 miàng)
• 2016-ngièn phú-chhà
35,151,728
• Me̍t-thu
3.92/km2 (10.2/sq mi) (thi 185 miàng)
GDP (PPP) 2021-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Increase $2.027 van-yi (thi 15 miàng)
• Phìn-kiûn
Increase $53,089 (thi 24 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2019-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Increase $2.016 van-yi (thi 9 miàng)
• Phìn-kiûn
Increase $52,791 (thi 15 miàng)
Gini (2018-ngièn) Positive decrease 30.3
chûng
HDI (2019-ngièn) Increase 0.929
tông kô · thi 16 miàng
Chhièn Kâ-nâ-thai dollar ($) (CAD)
Sṳ̀-khî UTC-3.5 ~ -8
• Ha-lin-sṳ̀ (DST)
UTC-2.5 ~ -7
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt yyyy-mm-dd (AD)
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +1
ISO 3166 thoi-ho CA
Táng-kip Mióng-vet .ca

Mien-chit sông lòi kóng, Kâ-nâ-thai he sṳ-kie ke thi-ngi thai koet, ngìn-khiéu chúng-khiung chṳ́-yû 3200 van kî-mìn. Kâ-nâ-thai he yû hien-thoi kûng-ngia̍p khi̍p khô-kî súi-chún ke fat-tha̍t koet-kâ.