Kâ-nâ-thai

Pet-mî-chû koet-kâ
Liá-piên "Kâ-nâ-thai" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"加拿大" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Kâ-nâ-thai
Canada
Flag of Canada.svg
Coat of arms of Canada rendition.svg
koet-kâ kiet-ngièn:Chhiùng hói-to-hói
koet-kô: Oh! Kâ-nâ-thai
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationCanada.svg
Kâ-nâ-thai ke só-chhai.
sú-tû Ottawa
Chui-thai sàng-sṳ Toronto
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 9,984,670 km² sṳ-kie thi Ngi miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn, Fap-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 32,924,600 ngìn , sṳ-kie thi sâm-sṳ̍p-liuk miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 3.2 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 219 miàng
mìn-chhu̍k Kâ-nâ-thai-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Chhṳ-yù Mìn-chú-chṳ
liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Kîm-pi tân-vi Kâ-nâ-thai Ngièn
GDP (miàng-ngi sông ke) 1.165 Van-yi ({{{GDP ngièn}}} ngièn)
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ca
koet-chi thien-fa khî-ho +1

Kâ-nâ-thai (加拿大, Yîn-vùn: Canada) he Pet Mî-chû chui pet-phu ke yit-ke koet-kâ, sî-tí Thai-phìn-yòng, tûng chṳ Thai-sî-yòng, pet to Pet-pên-yòng, liâng-thú chú-chông chhṳ̍t-to Pet-khi̍t. Kâ-nâ-thai tûng-pet-fông lâu Tân-ma̍k liâng-thi Greenland siong mong,nàm-fông khi̍p sî-pet-fông lâu Mî-koet chiap, piên-kie chhòng-tha̍t 8892 Kûng-lî, he chhiòn sṳ-kie chui chhiòn mò sat-fòng kie. Kâ-nâ-thai yù sṳ̍p-ke sén lâu sâm-ke thi-khî chû-sṳ̀n, sú-tû vi Ottawa.

Mien-chit sông lòi kóng, Kâ-nâ-thai he sṳ-kie ke thi-ngi thai koet, ngìn-khiéu chúng-khiung chṳ́-yû sâm-chhiên lióng-pak van kî-mìn. Kâ-nâ-thai he yû hien-thoi kûng-ngia̍p khi̍p khô-kî súi-chún ke fat-tha̍t koet-kâ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯