Outaouais

Outaouais vi-yî Québec-sén sî-phu, Outaouais-hò pet-ngan, lâu Kâ-nâ-thai sú-tû Ottawa yî-khi̍p Ontario-sén vi-lìn. Mien-chit 30,504 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 368,181-ngìn (2011-ngièn) , hâ-hot si-chak yen, yit-chak thu̍k-li̍p sṳ Gatineau. Chúng-kie chhit-sṳ̍p-ńg chak sàng-chṳ́n.

Outaouais.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Outaouais siông-koân ke tóng-on.