Drummondville

Drummondville he Kâ-nâ-thai ke yit-ke sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén sî-nám-phu Centre-du-Québec Hàng-chṳn-khî nui, he Québec-sén ke Thi-fông Chṳn-khî chṳ̂-yit. Chúng mien-chit 260.10 phìn-fông kûng-lî , 2011-ngièn thúng-kie, ngìn-khiéu yû 71,852-ngìn. 1815-ngièn kien-lip.

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Drummondville siông-koân ke tóng-on.