Québec-sṳ (Fap-ngî: Ville de Québec) he yi-chho Kâ-nâ-thai sàng-sṳ, vi-yî Québec-sén nàm-phu. Ngìn-khiéu yok 516,622-ngìn (2011-ngièn) he Québec-sén sú-fú. Chú-yeu sṳ́-yung Fap-ngî. Québec-sṳ he Me̍t-sî-kô yî-pet vì-yû liù-hâ kú-ló sàng-chhiòng ke Pet-mî-chû sàng-sṳ. Tông-chûng ke Québec li̍t-sṳ́ sàng-khî ya-he Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt sṳ-kie vùn-fa vì-sán (1985-ngièn).

Québec-sṳ.
Flag of Quebec City.svg
Blason ville ca Quebec (Quebec).svg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Québec-sṳ ya-kín.

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Québec-sṳ siông-koân ke tóng-on.