Chhiòn-khiû Sàng-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ-kie-kip Sàng-sṳ)

Chhiòn-khiû Sàng-sṳ (Yîn-ngî: Global city) yu chhṳ̂n-cho Sṳ-kie-kip sàng-sṳ chṳ́ chhai Sa-fi, kîn-chi, vùn-fa, khi̍p chṳn-chhṳ chhèn-mien chhṳ̍t-chiap yáng-hióng chhiòn-khiû sṳ-vu ke sàng-sṳ.

Chhiòn-khiû Sàng-sṳ fûn-phu.

Thù-phién phiên-siá