San Francisco

Khiu-kîm-sân. Khiu-kîm-sân (Yîn-ngî: San Francisco) he chhai Pet-Kâ-chû Khiu-kîm-sân pan-tó pet-tôn, tûng-lìm Khiu-kîm-sân Vân, sî-lìm Thai-phìn-yòng, ngìn-khiéu thúng-kie vi Kâ-chû ke thi-si thai-sàng. Khiu-kîm-sân yû chṳ̂n-tô ngi-su̍t-kâ, chok-kâ lâu yên-yèn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Thi-hìn編輯

Hì-hèu編輯

kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chṳn-fú lâu Ngi-fi編輯

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t編輯

Chhòn-mòi編輯

Lî-hàng編輯

Kûng-yèn編輯

Mî-sṳ̍t編輯

Thí-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Kî-chhòng編輯

Kau-yuk編輯

Siông-kôan Lièn-kiet編輯

Yû-hó Sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯