Madrid (Sî-pân-ngà-ngî Madrid) he Sî-pân-ngà sú-tû khi̍p chui-thai tû-sṳ, ya-he Madrid chhṳ-chhṳ-khî sú-fú, chhú-yî Sî-pân-ngà koet-thú chûng-phu, Manzanares-hò kon-chhôn khì-chûng. Sṳ-khî ngìn-khiéu yok 3,265,038-ngìn, tû-fi-khî ngìn-khiéu chet yok 6,087,000-ngìn(2011-ngièn) kiûn cham Sî-pân-ngà sú-vi. 1561-ngièn Sî-pân-ngà koet-vòng Fî-li̍p Ngi-sṳ chiông sú-tû chhiùng Toledo chhiên-ngi̍p liá-sàng. Khì thi̍t-sû ke thi-vi yì-yèn tet-tó khoai-suk ke fat-chán, sṳ̀n-vì vông-heu Sî-pân-ngà chhṳ̍t-mìn ti-koet ke yun-chhiû chûng-sîm, hien-kîm chet lâu Barcelona pûn lie̍t-vi Sî-pân-ngà ke lióng-thai tui-ngoi vùn-fa chhûng-khiéu.

{{{official_name}}}

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá