Chicago (Yîn-ngî: Chicago) chhai Mî-koet chûng-sî phu, su̍k-yî Illinois. Tûng-lìm Michigan Fù, hot-khî nui ngìn-khiéu yok 290-van.

Chicago.
Chicago.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Thi-hìn編輯

Hì-hèu編輯

kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Chṳn-fú lâu Ngi-fi編輯

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t編輯

Chhòn-mòi編輯

Lî-hàng編輯

Kûng-yèn編輯

Mî-sṳ̍t編輯

Thí-yuk編輯

Kâu-thûng編輯

Kî-chhòng編輯

Kau-yuk編輯

Siông-kôan Lièn-kiet編輯

Yû-hó Sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯