Nàm-fî Khiung-fò-koet
Republic of South Africa

iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika
iRiphabliki yomZantsi Afrika
Republiek van Suid-Afrika
Repabliki ya Afrika-Borwa
Rephaboliki ya Aforika Borwa
Rephaboliki ya Afrika Borwa
Riphabliki ra Afrika Dzonga
iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe

iRiphabliki yeSewula Afrika
Flag of South Africa.svg
Coat of arms of South Africa (heraldic).svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Nàm-fî koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location South Africa AU Africa.svg
Nàm-fî ke só-chhai.
sú-tû Pretoria
Chui-thai sàng-sṳ Johannesburg
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,221,037 km² sṳ-kie thi 25 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yîn-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 47,432,000 ngìn , sṳ-kie thi 26 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 39 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 163 miàng
mìn-chhu̍k Nàm-fî-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .za
koet-chi thien-fa khî-ho +27

Nàm-fî he Fî-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá