Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Fâm-ngî (梵語, संस्कृता वाक्) he Yin-Êu Ngî-ne ke Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî ke yit-chúng ngî-ngièn, he Yin-Êu Ngî-ne chui kú-ló ke ngî-ngièn chṳ̂-yit. Lâu Là-tên-ngî yit-ngióng, Fâm-ngî yí-kîn sṳ̀n-vì yit-chúng su̍k-yî ho̍k-su̍t khi̍p chûng-kau ke chôn-mùn yung-ngî.

Yin-thu-kau kîn-tién yung Fâm-vùn siá-sṳ̀n. Khì ngî-fap lâu fat-yîm kiûn-sṳ chok yit-chúng chûng-kau ngì-kûi yì tet-yî sṳ̂-hâu put-chhâ thi pó-chhùn hâ-lòi. 19 Sṳ-ki sṳ̀ Fâm-ngî sṳ̀n-vì chhùng-kèu Yin-Êu chû ngî-ngièn ke kôan-khèn ngî-chúng.

IAST Khip-tô-vùn Si-thâm-vùn Kutila-vùn Sàng-vùn Làn-tsap-vùn Thiên-sàng-vùn
a
ā
i
ī
u
ū
e
ai
o
au
k
kh
g
gh
c
ch
j
jh
ñ
ṭh
ḍh
t
th
d
dh
n
p
ph
b
bh
m
y
r
l
v
ś
s
h