Hî-pak-lòi-ngî fe̍t-he Hî-pak-lòi-vùn (עִבְרִית‎) su̍k-yî Â-fî Ngî-ne Semites ngî-chhu̍k, he kú-thoi Yù-thai mìn-chhu̍k lâu hien-thoi ngìn-mìn ke mìn-tshu̍k ngî-ngièn, ya-he Yù-thai-kau ke tsûng-kau ngî-ngièn. Tshṳ-tshiùng ngi-sṳ̍p sṳ-ki thi̍t-phe̍t he yî-set-lie̍t fu̍k-koet yî-lòi, yung Hî-pak-lòi-vùn tsok-vì héu-ngî, tshiam-tshiam-é tshí-thoi Â-lâ-pak-vùn.

Hî-pak-lói-ngî.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Hî-pak-lòi Sṳ-mû 編輯

Alef Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Het Tet Yod Kaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Nun Samekh Ayin Pe Tsadi Qof Resh Shin Tav
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ

Lui-phe̍t 編輯

Thi-lî fûn-phu 編輯

Fông-ngièn 編輯

Ngî-yîm 編輯

Vùn-fap 編輯

Kî-pún Tshṳ̀-ki 編輯

Tsu-sṳt 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Hî-pak-lòi-ngî Wikipedia