Tamil-ngî (தமிழ்; IPA /tæmɪɻ/) he yit-chúng yû chhêu-ko ngi-chhiên ngièn li̍t-sṳ́ ke ngî-ngièn, su̍k-yî Dravida Ngî-hì, thûng-hàng yî Yin-thu nàm-phu, Sri Lanka tûng-pet-phu. Kì he Tamil Nadu lâu Puducherry ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhai Yin-thu-yòng khi̍p nàm Thai-phìn-yòng put-séu Yin-thu yí kî-mìn ya-he kóng Tamil-ngî ke, kì-têu san-pu yî Madagascar, Mauritius, Fiji tén thi. Kîn-kí thúng-kie, chhai 1996-ngièn, Tamil-ngî chhai chhiòn-khiù ke ngî-ngièn ngìn-khiéu chûng phài thi 18 vi, yû ngî-ngièn ngìn-khiéu 7400 van-ngìn.

Tamil-ngî thî-khî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Chu-sṳt

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tamil-ngî Wikipedia