Chhiên-ngièn-ki: 2 chhiên-ngièn-ki
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki | 20 sṳ-ki | 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1880 ngièn-thoi | 1890 ngièn-thoi | 1900 ngièn-thoi | 1910 ngièn-thoi | 1920 ngièn-thoi | 1930 ngièn-thoi | 1940 ngièn-thoi
Ngièn: 1912-ngièn | 1913-ngièn | 1914-ngièn | 1915-ngièn | 1916-ngièn | 1917-ngièn | 1918-ngièn | 1919-ngièn | 1920-ngièn | 1921-ngièn | 1922-ngièn
1917 ngièn chhai khì-thâ la̍k-fap
Kôn-chṳ̂ Piáng-sìn ngièn
chṳ
Tên-sṳ ngièn
Gregorius la̍k 1917 ngièn
MCMXVII
Julius la̍k pí Gregorius la̍k chó 13 ngit
Fu̍t-la̍k 2461-ngièn
Tho-kau-la̍k 4614-ngièn
Fì-la̍k 1335~1337
Ngi̍t-pún Thai-chṳn (大正) 6-ngièn
Fòng-ki 2577-ngièn
Thàn-ki 4250-ngièn
Mìn-koet 6-ngièn
Chú-thí-la̍k 6-ngièn
Hî-pak-lòi-la̍k 5677~5678
Sî-chhòng-la̍k yòng fó liùng (me pho 'brug)
chṳ
yîm fó sà (me mo sbrul)
Hindu la̍k
- Vikram Samvat 1972 – 1973
- Shaka Samvat 1839 – 1840
Iran la̍k 1295 – 1296
Runic la̍k 2167
Assyria la̍k 6667-ngièn
Ethiopia la̍k 1911~1912

1917-ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-yit; chai Julius La̍k-fap tú he yit-chak phìn-ngièn, thèu ngit he lî-pai-ngit. Liá-ke ngièn chhai Gregorius La̍k-fap tú pí Julius La̍k-fap chó 13 ngit. Phu-fun koet-kâ chhai 1923-ngièn yî-chhièn hàn-he yung Julius La̍k-fap.

Ngièn-ho

phiên-siá

Tûng-Â kiûn-chú ki-ngièn

phiên-siá

Thai-sṳ

phiên-siá

Chhut-se ke ngìn

phiên-siá

Ko-sṳ̂n ke ngìn

phiên-siá

Ngit-chṳ́

phiên-siá
1917-ngièn
1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Chhâm-khó chṳ̂-liau

phiên-siá