Khôi-khí chú sién-tân
<< - 12-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2019-ngièn ke ngit-chṳ

12-ngie̍t 8-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 342 ngit (yùn-ngièn thi 343 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 23 ngit .

ChietPhiên-siá

̍

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá