<< - 7-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2023-ngièn ke ngit-chṳ

7-ngie̍t 5-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 186 ngit (yùn-ngièn thi 187 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 179 ngit .

Chiet phiên-siá

  • Algeria: thu̍k-li̍p ki-ngiam-ngit

Sṳ-khien phiên-siá

Chhut-se phiên-siá

phiên-siá