<< - 7-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2020-ngièn ke ngit-chṳ

7-ngie̍t 5-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 186 ngit (yùn-ngièn thi 187 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 179 ngit .

ChietPhiên-siá

  • Algeria: thu̍k-li̍p ki-ngiam-ngit

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá