Khôi-khí chú sién-tân
<< - 7-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019-ngièn ke ngit-chṳ

7-ngie̍t 31-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 212 ngit (yùn-ngièn thi 213 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 153 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá