Khôi-khí chú sién-tân
<< - 6-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2019-ngièn ke ngit-chṳ

6-ngie̍t 23-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 174 ngit (yùn-ngièn thi 175 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 191 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá