Khôi-khí chú sién-tân
<< - 8-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019-ngièn ke ngit-chṳ

8-ngie̍t 19-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 231 ngit (yùn-ngièn thi 232 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 134 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá