<< - 9-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2020-ngièn ke ngit-chṳ

9-ngie̍t 29-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 272 ngit (yùn-ngièn thi 273 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 93 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

Phiên-siá

  • Chhièn 48-ngièn: Pompey (chhièn 106-ngièn chhut-se)