Lî-pai-liuk (禮拜六), yú hêm-cho pai-liuk (拜六), sên-khì-liuk (星期六) lâu thú-yeu-ngit (土曜日), he yit-chiak sên-khì tú ke yit thiên, chhai lî-pai-ńg ke heu-mî, lî-pai-ngit ke thèu-chhièn.

Chhai Kî-tuk-kau ke vùn-fa tú, Yâ-fò-fà Sông-ti chhai pai-liuk chhóng-chho ngìn-lui.