<< - 5-ngie̍t - >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2021-ngièn ke ngit-chṳ

5-ngie̍t 19-ngit he Gregorius La̍k-fap ngièn tî-tú ke thi 139 ngit (yùn-ngièn thi 140 ngit), lì ngièn-mî hàn-yû 226 ngit .

ChietPhiên-siá

Sṳ-khienPhiên-siá

Chhut-sePhiên-siá

  • 1928-ngièn: Pol Pot (1998-ngièn sí)

Phiên-siá